PRODUCTIVE SALES CONCEPT

Myynnin ammattilaiset käytössäsi

PRODUCTIVE SALES CONCEPT on nimensä mukaisesti tuottavaan myyntiin keskittynyt myynti- ja kontaktointiyritys. Olemme osa Suomessa toimivaa henkilöstöhallinnan moniosaajaa PS Productions Oy:tä. Tarjoammme palveluita asiakasyritysten tarpeisiin, voimavarojen mukaan. Kaiken lähtökohtana on asiakkaan myynnin maksimoiminen ja palveluelämysten tuottaminen sekä tärkeimpänä asiakaspalautteen vastaanottaminen.

WHAT?

Contact center mielletään yleensä ulospäin suuntautuvaksi myyntityöksi (outbound), ja osittain näin onkin. Pitää kuitenkin muistaa, että myös asiakastyytyväisyys selvitetään usein puhelimitse. Contact center -toiminta onkin siis myyntiä, mutta suurelta osin myös asiakaspalvelua. Contact center -toiminnassa tärkeimpiä elementtejä ovat tavoitteellisuus, korkea laatu, tehokkuuden seuranta, kehittäminen ja volyymi. Contact centerin yleinen toimintaperiaate on palvella asiakkaita heitä askarruttavissa asioissa ja toteuttaa myyvää asiakaspalvelua.

Yritykset palvelevat asiakkaitaan Contact centerin kautta usein ulkoistettuna. Viime vuosina ulkoistaminen on yleistynyt yritysten pyrkiessä tehostamaan toimintaansa. Yleisesti ulkoistamisella parannetaan tuloksia ja palvelun laatua sekä asiakastyytyväisyyttä.

WHY?

Nykypäivän asiakashankinnan haasteena on potentiaalisten asiakkaiden tavoitettavuus. Tästä syystä voidaan kysyä, onko tehokasta tai yleensäkään kannattavaa, että yritys toteuttaa itse contact centerinsä? Kysytäänkö asiakkailta tyytyväisyyttä vai onko lisämyynti luontevaa? Myyvällä ja ahkeralla asiakaspalvelulla myyjänne saavat toimeksiantoja ja lisää kauppaa yritykselle. Myyjä voi keskittyä myyntiin.

Tärkeimmät syyt ulkoistamiselle ovat paremmat tulokset ja kustannustehokkuus – ulkoistettaessa me vastaamme henkilöstön palkoista, toimitiloista ja muista työnantajamaksuista. Ulkoistamalla asiakashankinnan, kulut laskevat ja tulokset nousevat. Keskimäärin toiminta tehostuu 30–50 %.

Mitä jos ulkoistaisitte contact centerin ja maksaisitte kiinteää summaa saaden samalla tasaisesti tuloksia? Tai maksimoisitte myyntiänne ulkoistamalla uusasiakashankinnan? Hinnoittelumalleina meillä on valittavana joko kiinteä, myyntiin perustuva tai toteutuneisiin asiakastapaamisiin perustuva hinta. Täten toiminta on selkeää molemmin puolin.

AUTAMME ASIAKASTASI OSTAMAAN

OTA YHTEYTTÄ!

HOW?

PRODUCTIVE SALES on kolmivaiheinen yksinkertainen prosessi:

1

Mietitään yhdessä mitä juuri TE tarvitsette

Asiakaskokemus Me olemme asiakaskokemuksen parantamisen ammattilaisia ja määrittelemme siihen liittyvät tavoitteet kanssanne. Annamme myös näkemyksemme ja kokemuksemme siitä, kuinka se tehdään.

Kohderyhmät Määritämme yhdessä toiminnan yksilöidyt kohderyhmät.

Määrät ja volyymi Annamme kokemuksemme ja näkemyksemme volyymien määrittämiseen, jolloin saamme toteutettua yhdessä realistiset tulokset.

2

Rakennetaan mittarit ja sovitaan aikataulut

Selkeät mittarit
Tavoitteet ja mittarit määritetään selkeiksi ja kannustaviksi. Näin ne ohjaavat toimintaa tulokselliseen ja laadukkaaseen suuntaan.

Tehokas toiminta
Toiminnan tulee tehostaa teidän liiketoimintaanne, ja siksi annamme parhaan osaamisemme mukaan palveluun.

Aikataulut
Laadimme aikataulut ja sitoudumme niihin yhdessä.

3

Seurataan määriteltyjä tapahtumia ja sitoudutaan jatkuvaan parantamiseen

Raportointi
Me luomme raportit asiakkaitamme varten ja seuraamme niitä asioita, jotka ovat teille tärkeitä. Toimitamme teille tarkan ja yksilöidyn raportin sovituin aikavälein.

Jatkuva kehittys
Teemme jatkuvasti kehitystoimenpiteitä tarkan ja laajan seurantamme pohjalta – näin kehitymme molemmat.

KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ YKSIN

OTA YHTEYTTÄ!